FOLLOW US ON SOCIAL

Na osnovu Programa razvoja poljoprivreda i sela na području opštine Modriča 2012-2016. godina Načelnik opštine Modriča objavljuje javni poziv za predaju dokumentacije za ostvarivanje opštinskih podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2015.godini.

1. Direktna podrška stočarskoj proizvodnji

 • uzgoj kvalitetno priplodnih junica (muzna grla i steone junice min. 5 grla),
 • uzgoj kvalitetno priplodnih krmača (min.5 krmača sa minimalno dva prašenja),
 • uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza (min.30 ovaca – ženskejedinke koje su dale potomstvo ili 25 koza),
 • uzgoj tovne junadi (min. 5 grla u turnusu),
 • uzgoj tovnih svinja (min. 15 svinja u tovu),
 • uzgoj pčela (min. 30 košnica i da je član udruženja).

2. Direktna podrška biljnoj proizvodnji

2.1. Voćarstvo

 • podizanje i zasada jabučastvog, koštičavog i jezgrastog voća (min. površina 0,2 ha),
 • podizanje zasada jagodastog voća (min.površina 0,1ha).

3. Podrška ruralnom razvoju

 • Izgradnja novih plastenika i staklenika i nabavka nove oprema.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA:

DIREKTNA PODRŠKA STOČARSKOJ PROIZVODNJI

1.1. Uzgoj kvalitetno priplodnih junica

 • potvrda o osjemenjavanju i gravidnosti od nadležne veterinarske stanice,
 • kopiju pasoša životinje za koju se podnosi zahtjev za podsticaj ili Obrazac o upisu životinje
 • izjaca vlasnika grla da isto neće otuđiti do drugog telenja osim zdravstvenih problema.

1.2. Uzgoj kvalitetno priplodnih umatičenih krmača

 • prepis kartona upoterbe u priplodu,
 • izjava podnosioca zahtjeva da se zahtjev podnosi prvi put.

1.3. Uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza

 • potvrda o izvršenom obilježavanju žiotinja,
 • potvrda veterinarske stanice da su provedene veterinarsko-sanitarne mjere,
 • kartonupotrebe u priplodu za ovce,
 • izjava podnosioca zahtjeva da se zahtjev podnosi prvi put.

1.4. Uzgoj tovne junadi

 • kopija pasoša ili obrasca za prijavljivanje životinja A1,
 • ukoliko je grlo prodano potrebno je priložiti račun o prodaji sa brojem ušne markice i težinom.

1.5. Uzgoj tovnih svinja

 • kopija pasoša ili kopiju obrasca za prijavljivanje životinja A1,
 • ukoliko je grlo prodano potrebno je priložiti račun o prodaji sa brojem ušne markice i težinom.

1.6. Uzgoj pčela

 • zahtjev podnosi udruženje pčelara

2. DIREKTNA PODRŠKA BILJNOJ PROIZVODNJI

2.1. Podizanje zasada jabučastog, koštavičavog i jezgrastog voća

 • račun o kupljenom sadnom materijalu od registrovanog proizvođača ili prodavca,
 • deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala.

2.2. Podizanje zasada jagodastog voća

 • račun o kupljenom sadnom materijalu,
 • deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala

3. PODRŠKA DUGOROČNIM ULAGANJIMA I RURALNOM RAZVOJU

3.1. Izgradnja novih plastenika i staklenika i nabavka nove opreme za plastenike

 • računi o izgradnji plastenika min.površine 10m2 i nabavci opreme za plastenike min.površine 200m2.

Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi imaju poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem, odnosno sjedištem u opštini Modriča, koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području opštine Modriča.

Zahtjevi sa dokumentacijom se podnose u ŠALTER SALI opštineske uprave Modriča. Sve informacije se mogu dobiti od službenika (Jovo Mišić, Todor Kojić i Sida Tomić) na telefone: 053/813-026 i 053/810-511 (lokal 110 i 127).

Zahtjevi sa ostvarivanje novčanih podsticaja podnose se zaključno sa 15.12.2015. godine.