FOLLOW US ON SOCIAL

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
-za potrebe popravke teretnih vozila i građevinskih mašina,
-sa iskustvom

Sve informacije na telefon broj 065-524-881, vlasnik M.Milenko.
DOO “MARTIĆ-INTER-COPP”
GORNjANI 2A GAREVAC
74480 MODRIČA