Dragomir Lukić iz Krčevljana, opština Modriča, 28.09.2017 ide na transplantaciju matičnih ćelija "Private Surgery Univ. Doz. Dr. Med Georg S. Kobinia" u Klagenfurt, Austrija. Za...