DOO MP Pandurević traži 2 pomoćna radnika sa ili bez završene škole srednje, 2 bravara sa iskustvom od 5 godina i zavarivača sa 5 godina...