Za dva dana, u ponedjeljak, biće realizacija projekta Omladinske banke - izgradnja dječijeg poligona za mali fudbal u školskom dvorištu u Miloševcu. Dakle, miloševljani, mole...