Pozvao sam telefonom tog dana da čujem kako je majka. Rekli su mi da je dobro i da su je nahranili. Međutim, kada sam nekoliko...