FOLLOW US ON SOCIAL

bih

Svaki dan prolazim kroz raskrsnicu kod restorana Palas u Modriči i ne mogu da vjerujem koliki je broj vozača koji ne znaju pravila, kad je na semaforu puno crveno i uslovna zelena strelica, veliki broj vozača koji skreće desno misli da je ta zelena strelica zapravo puno zeleno za desno i kao kamikaze ulijeću uopšte ne propuštajući vozace koji im dolaze sa lijeve strane a imaju puno zeleno svjetlo, a morali bi ih propustiti, jer zelena strelica za desno je uslovno zeleno što znači da se može skrenuti desno samo kad je raskrsnica slobodna odnosno kad se propuste svi oni koji imaju puno zeleno svjetlo i pješaci.

Evo i jedan primjer sa sajta auto skole ”L tablice”

regras_semafor_strelicaPogrešno: Odredjen broj kandidata misli da na zelenu (uslovnu) strelicu imaju slobodan prolaz desno. Skreću ne vodeći računa o vozilima iz bočne ulice koji u isto vrijeme imaju zeleno svjetlo. Pravilno: Prilikom nailaska na semafor gde nam je skretanje udesno omogućeno dodatnom zelenom strelicom, obratite pažnju na pješake koji tada imaju slobodan prolaz, izadjite na liniju preglednosti, uverite se da li bezbjedno možete skrenuti i nakon toga izvršiti skretanje. Vozila koja se kreću ulicom u koju ulazimo imaju prvenstvo prolaza odnosno puno zeleno svjetlo.

U situaciji prikazanoj na slici, svjetleća zelena strelica na semaforu na kome je upaljeno glavno crveno svjetlo daje pravo bijelom automobilu da skrene desno, ali tek pošto propusti pješake na pješačkom prijelazu i automobile koji dolaze sa njegove lijeve strane, koji imaju pun zeleni signal.

Raskrsnica-kod-palasa-1

Takođe ima i veliki broj vozača koji misle da znakovi važe dok semafor radi i na taj nacin
oduzimaju prvenstvo drugima, a ne znaju da kada radi semafor znakovi ne važe već se uz svjetlosne znakove primjenjuje pravilo desne strane. Pa se postavlja pitanje da li bi vozači gledali znakove ili semafor kada bi na raskrsnici bio saobraćajac?! Ili bi možda neko i svirnuo saobraćajcu da se makne jer on ima zeleno svjetlo. Ne vjerujem da su ti “nepismeni” vozači uopšte čuli za saobraćajnu hijerarhiju:
1. Znak koji daje ovlašćeno lice,
2. Svjetlosna signalizacija,
3. Vozila pod pratnjom,
4. Vozila sa prvenstvom prolaza,
5. Vertikalna signalizacija,
6. Horizontalna signalizacija,
7. Pravila saobraćaja.

Dakle, kad je na raskrsnici saobraćajac onda ne vaze semafor, vertikalni i horizontalni znakovi, tako isto kad raskrnica ima semafor onda ne vaze vertikalni i horizontalni znakovi, odnosno znak višeg prioriteta uvjek poništava značenje, odnosno važnost onog sa nižim prioritetom.

Ovaj tekst bi trebalo biti i upozorenje nadležnim po pitanju bezbjednosti prolaska kroz raskrsnicu.

Moj prijedlog je da se sklonu semafori ili bar te zelene uslovne strelice koje su velika opasnost zbog toga što vozači misle da je to puno zeleno, ili da se promijene znakovi pa da put sa pravom prvenstva bude iz grada prema Vranjaku, a sporedni od Graninija prema Tarevcima ili obrnuto. Ili da sve ostane kako jeste pa da policija kontroliše raskrsnicu ili da se postave kamere pa kad nekoliko puta dobiju kaznu možda pročitaju pravila ”ponovo”.