FOLLOW US ON SOCIAL

crtani

Kad gledamo crtani film, čini nam se da se crteži kreću. Ustvari, u svakoj sekundi vidimo 24 različite slike, te tako dobijamo utisak kretanja. Svaki crtež se pojedinačno snima posebnom filmskom kamerom.

Svaki crtež se posebno snima na stolu za animaciju. Crtež se postavlja na sto i iznad njega se učvrsti kamera. Crtači ne crtaju cijeli crtež na svakom listu, već pojedine dijelove slike crtaju na prozirnim folijama. Postavljanjem folije s nekim likom na foliju s pozadinom dobiva se cijeli crtež. Za izradu crtanih filmova mogu se upotrebljavati i računari. Umjetnici posebnom olovkom crtaju na električnoj ploči, a računar samo unosi boje.

AnimhorseAnimacija ovog konja je sastavljena od osam crteža koji su povezani u petlju i ponavljaju se iznova i iznova. Tvorac je Edvard Majbridž (Eadweard Muzbridge).