Connect with us

Regija

ŠAMAC – Spreman za migrante

Sve se više govori o mogućnostima da određeni broj migranata koji preko Balkana žele stići do zapadnoevropskih zemalja prođe i preko teritorije Bosne i Hercegovine.

U Šamcu su spremni na takav scenario s obzirom na činjenicu da je sasvim realna mogućnost da upravo ta opština bude jedna od najfrekventnijih u BiH kada je u pitanju kretanje migranata.

U skladu sa tim opštinska uprave je preduzela konkretne mjere u vezi sa mogućim dolaskom izbjeglica. Izdato je i saopštenje u kom je detaljno objašnjeno koje aktivnosti su vršene. Saopštenje vam prenosimo u cjelosti.

S obzirom da postoji realna mogućnost dolaska određenog broja migranata na područje naše opštine obavještavam Vas da smo zajedno sa Civilnom zaštitom i Crvenim krstom opštine Šamac preduzeli mjere i radnje svako iz svoje nadležnosti na pripremi svega onoga što je potrebno za prihvat oko 500 migranata (izbjeglica).

Konkretno, kao najpogodniji lokalitet određen je prostor Carinske zone na kome će biti izvršeni radovi na pripremi terena (dovoz 50 kubika šlјunka) i po potrebi montirani šatori za prihvat do 500 lјudi.

Pored vlastitih resursa, u obezbjeđivanju šatora pomogla nam je organizacija IOM iz Sarajeva koja posluje u sastavu UNDP-a.

Obezbijeđeno je i 2500 deka. Dalјe, na navedenoj lokaciji nalaze se dvije česme sa pitkom vodom a ostale neophodne količine vode obezbijediće Teritorijalna vatrogasna jedinica.

Sa predstavnicima Elektrodistribucije dogovoreno je da se sa postojećih elektroprenosnih stubova na pomenutu lokaciju dovede 16 utičnica za punjenje mobilnih telefona, 10 običnih utičnica, 20 sijaličnih grla i 20 komada produžnih kablova.

Radnici komunalnog preduzeća će dovesti i postaviti adekvatan broj kontejnera za smeće a dogovoren je dovoz 4 polјska WC-a.

U dogovoru sa Domom zdravlјa formirana su dva mobilna tima koja će vršiti pružanje medicinskih usluga na terenu, a sa predstavnicima Policijske stanice Šamac dogovoreno je angažovanje odgovarajućeg broja policijskih službenika za održavanje javnog reda i mira kao i za evidentiranje pristiglih migranata.

izvor: glas regije

Advertisement

Najnovije